NL FR EN

Een afspraak annuleren

Mocht u een gemaakte afspraak willen annuleren beschikt u over de volgende mogelijkheden:

  1. Via de website (indien u uw afspraak via deze weg hebt genomen)
  2. Een mailtje sturen naar moc.liamg@ocenyggoobennerrd met vermelding “annulatie”, uw naam en voornaam en datum van de afspraak die u wilt annuleren en de plaats waar u op raadpleging komt.
  3. Bellen naar 02 469 00 85

Afspraken dienen minstens

  • 24u op voorhand geannuleerd worden voor een gewoon consult:
  • 72 uur op voorhand geannuleerd te worden voor een consultatie sexotherapie

Later afzeggen maakt het onmogelijk om de vrijgekomen plaats aan te bieden aan een andere patiënt waardoor deze plaats verloren gaat.

Voor afspraken die niet worden nagekomen of te laat werden afgezegd, wordt een vergoeding gevraagd van € 30 voor een gewone raadpleging en € 50 voor een raadpleging seksuologie (deontologische code art. 77, uw ziekenfonds vergoedt dit niet).