NL FR EN

Algemeen

De raadplegingen gebeuren op afspraak.

Bij elke raadpleging dient u het volgende mee te brengen

  1. Uw identiteitskaart
  2. verslag van onderzoeken (bloedafname, echografie, mammografie, ... ) die verband kunnen houden met uw hulpvraag

De dokter zal steeds haar best doen om u te ontvangen op het afgesproken uur. Door onvoorziene omstandigheden, urgenties, ... kan de dokter echter vertraging oplopen.

Gelieve ook steeds op tijd aan te komen en de nodige tijd te voorzien om een parkeerplaats te vinden. Dit kan soms moeilijk zijn. Indien u te laat komt, al was het maar 5 minuten, heeft deze vertraging gevolgen op de afspraak van al de op u volgende patiënten die ook liever op het afgesproken tijdstip ontvangen worden.

Hou de dag van afspraak uw GSM bij de hand zodat de dokter u kan verwittigen indien ze voor een urgentie zou wegmoeten. Zodoende kan zij u per SMS waarschuwen en hoeft u zich niet voor niets te verplaatsen. Een nieuwe afspraak zal u voorgesteld worden.

Betaling

Er is GEEN bancontact aanwezig in de privé-praktijk.

De erelonen worden cash of via een applicatie met het lezen van een QR-code betaald. Hou er rekening mee dat de app soms niet functioneert.

Te laat

Biedt u zich 10 minuten of meer na het afgesproken tijdstip aan, dan bestaat het risico dat de dokter u niet meer zal kunnen ontvangen gezien de negatieve impact hiervan op alle volgende afspraken. U zal dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Verwittig indien u verhinderd bent

Gelieve ons te verwittigen als u niet aanwezig kunt zijn op de raadpleging. 

Afspraken dienen minstens

  • 24u op voorhand geannuleerd worden voor een gewoon consult:
  • 72 uur op voorhand geannuleerd te worden voor een consultatie sexotherapie

Later afzeggen maakt het onmogelijk om de vrijgekomen plaats aan te bieden aan een andere patiënt waardoor deze plaats verloren gaat.

Voor afspraken die niet worden nagekomen of te laat werden afgezegd, wordt een vergoeding gevraagd van € 30 voor een gewone raadpleging en € 50 voor een raadpleging seksuologie (deontologische code art. 77, uw ziekenfonds vergoedt dit niet).

Opvragen resultaten

Er zal tijdens de consultatie met de dokter afgesproken worden hoe de resultaten van eventuele onderzoeken doorgegeven zullen worden.

Eveneens is het mogelijk dat indien de resultaten niet abnormaal zijn er geen bericht gestuurd wordt.

U kan een afschrift van een onderzoek online vinden op "mijngezondheid.be".

Voorschriften

Indien u een voorschrift nodig hebt (pil, aanvraag onderzoek, ...) dan stuurt u een aanvraag via mail. Een administratieve kost zal u aangerekend worden. 

Attesten

Alle attesten worden ingevuld tijdens een consultatie. Gelieve hiermee rekening te houden en tijdig alle documenten te verzamelen en ze bij u te hebben op uw consultatie.

Attesten in verband met een ingreep worden ingevuld op de operatiedag of tijdens de consultatie.

Attesten in verband met een zwangerschap worden ingevuld tijdens een controle afspraak van uw zwangerschap.  

Werkonbekwaamheidsattesten en attesten voor zwangerschapsverlof kunnen alleen opgemaakt worden gebruik makend van attesten verschaft door uw ziekenkas. Soms kan het zijn dat u speciale attesten moet gebruiken van uw werkgever. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat u deze meehebt op de consultatie.

Voor elk attest dat buiten het kader van een consultatie aangevraagd wordt zal een administratieve kost gevraagd worden.

Verslagen voor een verzekering

Het opmaken van verslagen voor een verzekering vergen meer en meer tijd.

Een administratieve kost zal aangerekend worden, ook tijdens een consultatie. De administratieve kost zal afhangen van de gewenste attesten.

Vragen van informatie

Een mail kan in geen geval een raadpleging vervangen. Mailtjes houdt u dan ook best zo kort mogelijk en met zo weinig mogelijk medische informatie gezien deze manier van communicatie niet veilig is. Houdt er ook rekening mee dat de dokter niet van overal zomaar uw dossier kan raadplegen: een wachttijd van 1 week voordat u een antwoord krijgt op uw vraag is dus zeker mogelijk.