NL FR EN

Algemeen

De raadplegingen gebeuren op afspraak.

Bij elke raadpleging dient u het volgende mee te brengen

  1. Uw identiteitskaart
  2. Twee vignetten van de mutualiteit

De dokter zal steeds haar best doen om u te ontvangen op het afgesproken uur. Door onvoorziene omstandigheden, urgenties, ... kan de dokter echter vertraging oplopen.

Gelieve ook steeds op tijd aan te komen en de nodige tijd te voorzien om een parkeerplaats te vinden. Dit kan soms moeilijk zijn. Indien u te laat komt, al was het maar 5 minuten, heeft deze vertraging gevolgen op de afspraak van al de op u volgende patiënten die ook liever op het afgesproken tijdstip ontvangen worden.

Hou de dag van afspraak uw GSM bij de hand zodat de dokter u kan verwittigen indien ze voor een bevalling of een andere urgentie zou wegmoeten. Zodoende kan zij u waarschuwen (per SMS) en hoeft u zich niet voor niets te verplaatsen.

Betaling

Er is GEEN bancontact aanwezig in de privé-praktijk.

De erelonen worden cash of via een applicatie met het lezen van een QR-code betaalt.

Te laat

Biedt u zich 10 minuten of meer na het afgesproken tijdstip aan, dan bestaat het risico dat de dokter u niet meer zal kunnen ontvangen gezien de negatieve impact hiervan op alle volgende afspraken. U zal dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Verwittig indien u verhinderd bent

Gelieve ons minstens 1 dag op voorhand te verwittigen als u niet aanwezig kunt zijn op de raadpleging. U kan dit telefonisch of via de site http://drannerenneboog.be doen.

Bij niet naleven van gemaakte afspraken zal 30.00 Euro aangerekend worden voor een normale raadpleging en 50.00 Euro voor een raadpleging seksotherapie.

Opvragen resultaten

Er zal tijdens de consultatie met de dokter afgesproken worden hoe de resultaten van eventuele onderzoeken doorgegeven zullen worden.

Het kan afgesproken worden dat u de resultaten via briefwisseling, SMS, mail of telefonisch krijgt. Eveneens is het mogelijk dat indien de resultaten niet abnormaal zijn er geen bericht gestuurd wordt.

Voorschriften

Indien u een voorschrift nodig hebt (pil, aanvraag onderzoek) dan stuurt u een aanvraag samen met een gefrankeerde omslag met uw naam en adres.

Attesten

Alle attesten worden ingevuld tijdens een consultatie. Gelieve hiermee rekening te houden en tijdig alle documenten te verzamelen en ze bij u te hebben op uw consultatie.

Attesten in verband met een ingreep worden ingevuld op de operatiedag of tijdens de consultatie.

Attesten in verband met een zwangerschap worden ingevuld tijdens een controle afspraak van uw zwangerschap.  

Werkonbekwaamheidsattesten en attesten voor zwangerschapsverlof kunnen alleen opgemaakt worden gebruik makend van attesten verschaft door uw ziekenkas. Soms kan het zijn dat u speciale attesten moet gebruiken van uw werkgever. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat u deze meehebt op de consultatie.

Voor elk attest dat buiten het kader van een consultatie aangevraagd wordt zal een administratieve kost van 5.00 Euro gevraagd worden.

Verslagen voor een verzekering

Het opmaken van verslagen voor een verzekering vergen meer en meer tijd.

Een administratieve kost van 25.00 aangerekend worden, ook tijdens een consultatie.

Vragen van informatie

Mailtjes dienen kort te zijn en vervangen geen raadpleging. De dokter heeft niet steeds de tijd om onmiddelijk te antwoorden. Gelieve hiermee rekening te houden.
Berichten gestuurd naar het GSM nummer 0491 333 215 zullen niet beantwoord worden.