NL FR EN

Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie

http://www.vvog.be

Zoek uw bijsluiter

http://www.e-compendium.be

agentschap Zorg en Gezondheid

http://www.zorg-en-gezondheid

The Belgian Menopause Society

http://menopausesociety.be

De gezinsbond

http://gezinsbond.be

Belgium.be / informatie en diensten

https://www.belgium.be/nl

SENSOA - seksuele gezondheid

www.sensoa.be

www.seksualiteit.be

www.riziv.be

informatie ivm zwangerschap en geboorte vindt u onder "Thema's" of via de link http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/Paginas/default.aspx#.WPHpOTG1uUk

informatie ivm arbeidsongeschiktheid vindt u onder "Thema's of via de link: http://www.riziv.fgov.be/NL/THEMAS/ARBEIDSONGESCHIKTHEID/Paginas/default.aspx#.WPHppzG1uUk

Zorgcentra na Seksueel Geweld

https://zsg.belgium.be/nl

mishandeling - geweld - misbruik - familiegeweld - seksueel geweld

www.1712.be

www.partnergeweld.be

www.kindinnood.be

www.kindermishandeling.be

www.seksueelgeweld.be

www.child focus.be

www.misbruikbeelden.be

informatie ivm genetische testen tijdens de zwangerschap

http://brusselsgenetics.be/prenatale-diagnose

federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

www.fagg.be

The National Vulvodynia Association
https://www.nva.org

hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.

stopitnow.be

disclaimer: De dokter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites.
Ze vervangen geenszins een raadpleging bij een specialist.

Psychologische hulpverlening

  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel

www.caw.be

tel: 0800 13 500

mail: eb.lessurbwac@laahtno

  • Jongerenwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel

eb.lessurbwac@caj

tel: 02 486 45 01

  • Vind een psycholoog

https://www.vind-een-psycholoog.be/

  • psychotrauma: Belgian Institute for Psychotrauma BIP:

https://www.instituutpsychotrauma.com/vind-een-therapeut